VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS IZSAKA PATEICĪBU MŪSU KLĪNIKAI

10. Okt, 2014
VALSTS IEŅĒMUMU DIENESTS IZSAKA PATEICĪBU MŪSU KLĪNIKAI

Labdien!

Saskaņā ar VID darbības stratēģijā noteikto mērķi „Īstenot nodokļu maksātāju un muitas klientu saistību izpildes uzvedībai atbilstošu rīcību valsts budžeta ieņēmumu iekasēšanas un ES interešu aizsardzības efektīvai nodrošināšanai”, VID regulāri izvērtē nodokļu maksātāju veiktās nodokļu iemaksas valsts budžetā, lai pateiktos tiem, kuri godprātīgi pilda likumos noteiktās nodokļu saistības un budžetā iemaksā ievērojamus nodokļu maksājumus.
Jūs esat starp tiem nodokļu maksātājiem, kuru 2013.gadā veiktie maksājumi valsts budžetā ir ievērojami, kas liecina par Jūsu lielo ieguldījumu valsts attīstībā un godprātīgu attieksmi pret nodokļu saistību izpildi.
VID plāno, ka, noslēdzoties kalendārajam gadam, katru gadu tiks novērtēta nodokļu saistību ievērošana un samaksāto nodokļu apjoms iepriekšējā gadā, un nodokļu maksātājam, kurš godprātīgi pilda likumos noteiktās nodokļu saistības un budžetā nomaksājis ievērojamus nodokļu maksājumus, par to tiks paziņots EDS.
VID kolektīva vārdā pateicos par Jūsu ieguldījumu valsts budžetā, tādējādi sekmējot ekonomikas attīstību un valsts labklājības paaugstināšanos.
Mēs turpināsim uzlabot klientu apkalpošanu, pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti un mazināt administratīvos šķēršļus godprātīgiem nodokļu maksātājiem, tādējādi sekmējot godīgu konkurenci un uzlabojot uzņēmējdarbības vidi valstī kopumā. Vēlam panākumus Jūsu uzņēmuma darbībā un izaugsmē, kā arī ceram uz veiksmīgu sadarbību turpmāk!

Ar cieņu ģenerāldirektore I.Pētersone


Citi raksti

gallery image next gallery image previous gallery image close
1 / 3
close