Prasības 3D datortomgrāfijas nosūtījuma aizpildīšanai

06. November, 2018

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.482 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā",

NOSŪTOT PACIENTU RENTGENA IZMEKLĒJUMIEM, NOSŪTĪJUMĀ OBLIGĀTI NORĀDĀMS PAMATOJUMS ŠIM NOSŪTĪJUMAM, T.I., NOSŪTĪJUMĀ IR JĀNORĀDA DIAGNOZE UZ KURU PAMATOJOTIES ŠĀDS IZMEKLĒJUMS IR NEPIECIEŠAMS.

 


Citi raksti